På andra sidan diagnosen

Idag mår våra barn och unga inte bra. Normen är för trång, kommunikationen har förändrats och samhället har effektiviserats. Vardagen har gjort det svårt att kommunicera och förstå våra barn som vi gjorde tidigare. Och det är svårt för barnen att förstå sig själva i relation till en hel värld. Ofta leder det till att energin och sårbarheterna sjunker så att barnet till slut inte fungerar alls. 

Idag diagnostiseras många barn med Aspergers, ADHD och dyslexi. Vi medicinerar istället för att förstå behoven. Allt för många blir  sin diagnos. Det gör att de aldrig får en god självkänsla och kan använda sin fulla potential. Det leder ofta till ett högt personligt lidande men även till enorma samhällskostnader.
Så här kan vi inte ha det. 

Samhälle behöver olikheter och därför behöver vi låta våra barn att vara lika olika som vi är och må bra. Genom att förstå barnen bättre kan vi lättare bemöta bra. Vi driver projekt som syftar till att öka kommunikationen kring våra inre egenskaper för att öka förståelsen för olikheter och resultera i ett gott bemötande och bekräftelse – grunden till psykisk hälsa. 

Om oss

Evidens Effekt Impact

Genom forskningsprojekt arbetar vi evidensbaserat och långsiktigt för att stötta såväl individ som samhälle.

Vi arbetar i projekt kopplade till ANDY.
Är du mer nyfiken på hur vi arbetar, vilka projekt vi driver och våra resultat.
Hör gärna av dig hej@tankomnu.se

Tänk Om Nu

TänkOmNu är en icke vinstdrivande organisation som verkar för ett socialt hållbart samhälle.
Ett samhälle som är tolerant och som tar till vara på människors förmågor och värnar om sårbarheten. 

Verksamhetsansvarig och grundare 
Helena Holmgren
helena@tankomnu.se
0768009597