Tillsammans breddar vi normen i samhället genom att vi bättre förstår våra barns behov.

Målet är att minska antalet diagnoser och den psykiska ohälsan hos barn och unga. 

Genom forskningsprojekt förstår vi hur vi kan bemöta barn så att de mår bra i sin vardag. Då breddar vi normen i samhället. Vi samarbetar idag med med skola, kommun, näringsliv och organisationer. Är ni intresserade av att delta, väkommen att kontakta oss: hej@tankomnu.se

TänkOmNu är en icke vinstdrivande organisation som verkar för ett socialt hållbart samhälle.
Ett samhälle som är tolerant och som tar till vara på människors förmågor och värnar om sårbarheten. Genom forskningsprojekt kan vi breddar normen genom att öka förståelsen. 
Vi arbetar långsiktigt och vi måste vara finansiellt starka för att lyckas.

Idag mår våra barn och unga inte bra. Vi sätter snabbt stora diagnosbegrepp på små barn, medicinerar och paketerar dem. De tror att de är sin diagnos, hela livet. De lär sig aldrig förstå vad som var svårt och vad de behöver för att må bra i sin miljö. Vi ska hjälpa dem med det. Vi ska minska antalet diagnoser genom att öka kommunikationen kring egenskapernas sårbarhet och förmågor, om vår olikhet. Vi är Nytänkande, starkt, lärande, positivt och utmanande. Vi har ett idag ett effektivt skolsystem med en trång norm som invaliderar olikhet. Vi förväntas anpassa oss i den snäva normen mellan 0-18 år för att sedan blomma ut och använda våra olika egenskaper i samhället. Samhället är beroende av alla olika egenskaper som gör oss till professorer, psykologer, lantbrukare, entreprenörer och alla andra yrken. Vi ska inte vara rädda för olikheten, utan rädda om den.