Ett samhälle där våra barn tillåts vara olika. Det låter som en självklarhet

Vi är ju hyggligt överens i vårt land om att till exempel kön, hudfärg eller ålder inte ska bestämma hur vi bemöts eller vilka chanser vi får.
Vi skriver till och med lagar om det. Samtidigt har vi svårt att acceptera de som inte passar in i normen. Följden blir ett högt individuellt lidande och enorma samhällskostnader. Det krävs inte en enda krona för att börja vrida utvecklingen åt rätt håll. Nyckeln är kommunikation.

Det är dags att tänka om

Med uppdrag att minska antalet diagnoser och den psykiska ohälsan hos barn och unga ifrågasätter vi dagens samhällsstruktur, begrepp,  funktionalitet. Syftet är att bredda samhällsnormen. Med hjälp av konkreta verktyg, projekt och studier skapar vi förutsättning för  kommunikation kring våra inre egenskaper. Det leder till en ökad förståelse, ett gott bemötande. och tillsammans breddar vi normen

About Norm Diversity - ANDY

Tänk om det inte är fel på våra barns hjärnor. Tänk om det är vår effektiva samhällsnorm som har blivit för trång.
Barn som sticker utanför normen  diagnostiseras och medicineras. Idag äter 1/7 pojke mellan 10 – 17 år ADHD-medicin.
Vi paketerar, etiketterar och medicinerar våra barn. Utanförskapet leder till ett högt individuellt lidande och enorma samhällskostnader.
Det är dags att tänka om nu.
Vi arbetar med att öka kommunikation i syfte att minskar antalet diagnoser och den psykiska ohälsan hos barn och unga.

Andy hjälper barn att förstå sig själva och föräldrar att förstå sina barn. Det är viktigt för alla och livsviktigt för några.

© 2023 All Rights Reserved TänkOmNu